Vision & Værdier

Vision:

  • Tilbyde vore bedste spillere træning, kamp og udviklingsmuligheder på et elite niveau
  • Skabe en eliteoverbygning der medvirker til at styrke alle deltagende klubbers ungdomsarbejde.
  • Vi stræber efter i løbet af få år at kunne leve op til DBU ́s krav om en B-licens, gennem en styrkelse af den nuværende T-licens - så klubben i U17 og U19 kan være at finde på næsthøjeste niveau.
  • Vi stræber efter at have et stærkt brand og at være en institution, som alle drenge i vores rekrutteringsområde, samt ambitiøse og dygtige trænere ønsker at være en del af.
  • Drengene, som udvikler deres talent i FS Holstebro, passer deres skolegang samt tilegner sig grundlæggende menneskelige færdigheder, herunder sammenhold, selvdisciplin og respekt for det enkelte menneskes forskelligheder.
 

Værdier:

I FS Holstebro lever vi efter fight, sammenhold og seriøsitet bygget på følgende værdier:
  • Ligeværdigt samarbejde klubberne imellem
  • Fastholde medlemskab i egen klub og kontakt til hele årgangen i egen klub
  • Fastholde sportsligt og socialt kontakten mellem overbygningshold og de øvrige spillere i årgangen
  • Knytte de næstbedste i hver årgang tæt til det fælles 1. hold ved fleksibel trup, træningsmodeller og fælles initiativer for hele årgangen