Forældreafstemning

FS Holstebro har udarbejdet en forældreafstemning, som forældre bedes læse grundigt igennem. FS Holstebro ønsker, at dette bliver en del at den elite-kultur der skal skabes, på og udenfor banen - og hvor forældre har en væsentlig rolle at spille på nogle afgørende parametre - jf. nedenstående bud.
 
Føler man som forældre, at man ikke kan se sig selv i nedenstående bud, i særlig grad forældrebud 4 - så er det vigtigt at informere sin moderklub om dette hurtigst muligt - så en evt. anden spiller kan udtages.

De 10 forældrebud tager udgangspunkt i DBU´s 10 forældrebud.  FS Holstebro forpligter sig på at vejlede forældre omkring alt det praktiske, i forhold til det at spille fodbold på elite-niveau. I FS Holstebro vil vi gerne vinde - og vi er et eliteprojekt, men det SKAL foregå med glæde og vi mener at denne forældre afstemning giver de absolut bedste betingelser for at skabe et miljø med glæde.
 
Forældrebud 1
Mød op til træning og kamp – støt dit barn med opmuntringer, ikke taktiske vejledninger ( det er trænernes opgave ) Du er som forældre selv ansvarlig for at holde dig orienteret om holdet. Vi kommunikerer primært via Facebook-gruppe. FS Holstebro forpligter sig til at facebook kører optimalt og at forældre derigennem altid er klar over hvad der sker.
 
Forældrebud 2
Giv gerne opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn
 
Forældrebud 3
Giv opmuntring i både med- og modgang
 
Forældrebud 4
Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham Når det kommer til udtagelse til kamp og placering på holdet er det afgørende at I som forældre bakker op om trænerteamets dispositioner, også når det er jeres barn der for en kortere eller længere tid ikke spiller / spiller på en anden position end favoritpositionen / starter ude, eller lignende. Træneren giver løbende spillere feed-back på udviklingspunkter. Skulle man alligevel have et behov for at komme med egne betragtninger, så sker dette IKKE til trænere - men til en af styregruppen medlemmer.
 
Forældrebud 5
Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser. I FS Holstebro ønsker vi godt forhold til dommerne, uanset om denne skulle lave fejl.
 
Forældrebud 6
Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.

Forældrebud 7
Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet
 
Forældrebud 8
Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke I FS Holstebro ønsker vi at forældre skal du/I sikre at spilleren møder til tiden og er kamp/træningsparat. Det betyder bl.a. at søvn, kost og hvile er ansvarsområder som forældrene skal håndtere. FS Holstebro forpligter sig til at forældre har tilgang til viden om at dette lader sig gøre.
 
Forældrebud 9
Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 
Forældrebud 10
Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!